folk vocal

I Folk Vocal är vi alla solister och med vår musik vill vi utforska hur man kan sjunga tillsammans med en solistisk ingång utifrån folkmusikalisk stil. Vi skapar nya folksånger för vår tid, utifrån sångsätt och tonspråk som finns i traditionen. 

FOLK VOCAL är
Marie Axelsson
Karin Ericsson Back
Lisa Lestander
Maja Långbacka
Maria Misgeld
Susanne Rosenberg
Eva Rune
Sofia Sandén​
Ulrika Bodén
Unni Boksasp
Johanna Bölja


- emellan -
en nykomponerad folksångsperformance
för åtta röster, knäpp, vissling och scenisk form 


- emellan - är skapad speciellt för FOLK VOCAL av Ulrika Bodén, Maria Misgeld, Susanne Rosenberg och Eva Rune. Vi har inspirerats av folkliga sånger som ballader, lyriska visor, runosånger m.m. men vi har skapat nytt utifrån dessa former. Vi har arbetat fram musiken i en slags lab-form där vi komponerat gemensamt och var för sig, provat, improviserat utifrån bilder, berättelser m.m. I denna konsert har vi sökt skapa en helhet, en scenisk och musikalisk form som hänger samman. Slutlig produktion har skett i samarbete med ensemblen.

emellan barn och vuxen, emellan kaffe och te, emellan som i mellanrummet mellan kropparna i dansen, emellan tradition och tradition, emellan olika vägar att välja, emellan vardagens alla val, emellan som i ett viktigt skede i det kreativa skapandet, emellan komponerat och improviserat, emellan som i tystnaden mellan tonerna i sången, emellan sångarna i sången, emellan scen och salong, emellan tid och annan... 

Uruppförandet av - emellan - skedde i ERIC ERICSONHALLEN, Stockholm, den 18 juni 2014.
Foto: Patrik Bonnet
Producent, slutproduktion: Hanna Andersson 

Varmt välkommen att kontakta FOLK VOCAL på följande adresser: info@susannerosenberg.com eller maria@misgeldmusic.com